« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
- Person- og Checkliste
  oversigten
Generelt
Feltbeskrivelse og
   indtastning

Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 4. - Person- og Checkliste oversigten

Generelt

Der er ingen faste regler for indholdet i en checkliste, dvs. man frit kan udarbejde en checkliste med lige nøjagtig de kategorier, typer og emner, som den enkelte virksomhed/afdeling finder relevant at vurdere ved en arbejdspladsvurdering.

I oversigten kan der angives en konkret arbejdsplads, f.eks. Malerværksted, eller en medarbejders navn f.eks. Hans Jensen. Såvel en arbejdsplads som en medarbejder tildeles en checkliste. I manualen vil begge betegnelser blive benyttet uden skelen til, om der er tale om en arbejdsplads eller en medarbejder. Der vil være visse forhold, hvor det kun vil være relevante at anføre data, når disse registreres for en medarbejder og ligeledes for arbejdspladser.

Indholdet i Checklisterne kan variere fra afdeling til afdeling og fra virksomhed til virksomhed afhængig af mulige problemstillinger. Medarbejdere i samme afdeling kan også tildeles forskellige checklister. Hver medarbejder skal have tilknyttet en checkliste, før der kan indtastes evt. problemer.

Person- og Checkliste oversigten indeholder ved opstart kun 'Ny afdeling' og 'Ny person', idet virksomheden/afdelingen selv indtaster relevante afdelinger, medarbejdere samt checklister.

Som i Windows er der tale om en træstruktur, hvor der vil være følgende niveauer:

Første niveau - Afdeling, f.eks. Administrationen

Andet niveau - Medarbejder, f.eks. Hans Svendsen

Tredje niveau - Navn på checklisten der er tildelt medarbejderen, f.eks. Arbejdstilsynets generelle Checkliste

Fjerde niveau - Problem Kategori i checklisten, f.eks. Fysiske forhold

Femte niveau - Problem Type i checklisten, f.eks. Støj

Sjette niveau - Problem Emne i checklisten, f.eks. Støj i kopirum.

NB! Problem Type og Problem Emne er ligestillede ! Det er alene for at give mulighed for at indtaste flere problemer på samme emne, samt for at kunne lave en mere overskuelig opdeling, at der kan oprettes både en Problem Type og et Problem Emne.

Eksempel:ü : Når der er markeret et problem på en person, enten under Problem Type eller Problem Emne, vil der automatisk blive sat et rødt 'flueben'. Denne indikering sikrer, at man hurtigt kan overskue hvilke personer, der har problemer samt på hvilke punkter i checklisten.

ü : Når et problem er løst, markeres dette i fanen opfølgning, hvorved fluebenet automatisk skifter farve fra rød til grøn for at indikere, at der har været et problem, men at dette er løst. Denne indikering sikrer, at man hurtigt kan få et overblik over tidligere problemer.

: Hver gang der markeres et problem for en arbejdsplads, vokser søjlen.

Hvor stor søjlen bliver afhænger af APV sum, som igen er afhængig problemernes alvor. Søjlen sikre, at man ikke alene kan få et overblik over hvilke medarbejdere, der har problemer, men også et hurtigt overblik over hvor store problemer, der er tale om.

Såfremt der er tale om en meget stor APV-sum, der vil kræve for megen plads at vise, bliver kassen rød i stedet for grå.

1 : Den gule mappe viser, at der er underliggende niveauer. Er mappen lukket, kan man ikke se de underliggende niveauer - er mappen åben, er disse synlige.

Ny vurdering : Når der skal udføres en ny arbejdspladsvurdering for samtlige arbejdspladser, vælges denne funktion. Ved 'Ny Vurdering' oprettes der et nyt bibliotek, hvortil alle arbejdspladser samt udarbejdede checklister overføres fra den vurdering, markøren er placeret i, når der vælges en ny vurdering. Der overføres ingen indtastede data. Det nye bibliotek får navnet V efterfulgt af den aktuelle dato. Bemærk at datoen er identisk med maskinens systemdato.

Der kan ikke oprettes en vurderingsdato for én arbejdsplads - kun for samtlige arbejdspladser.

Er der specielle forhold der gør, at der er en særlig årsag til, at kun én arbejdsplads skal have foretaget en ny total arbejdspladsvurdering, og at denne ønskes anført under en ny dato, kan der oprettes en ny arbejdsplads, hvor der efter navnet angives vurderingsdato.

Vælg vurdering : Der er mulighed for at vælge mellem tidligere oprettede vurderinger. Oprettede vurderinger slettes ikke, således at alle indtastede data altid er tilgængelige, dvs. at der altid kan udskrives rapporter m.m.


Feltbeskrivelse og indtastning

Ny person : Når programmet startes første gang, er der angives 'Ny afdeling' og 'Ny person'. Disse to felter kan enten omdøbes, eller de kan slettes. Før der slettes, skal der være oprettet 1 afdeling og 1 arbejdsplads.

Opret person : Anvendes til at tilføje en ny arbejdsplads. Afdelingen fremkommer automatisk, såsnart denne er anført udfor arbejdspladsen, og ændringerne er gemt.

8 Vælg 'Opret person'. Indtast navnet og tryk enter. Bemærk at navn på afdeling m.m. oprettes under stamdata.

Vælg checkliste : Tidligere oprettede checklister kan frit vælges til andre medarbejdere. Der er ikke nogen begrænsning for, hvor mange medarbejdere der kan få tildelt den samme checkliste.

8 Når funktionen 'Vælg checkliste' startes, kommer der en liste frem over tidligere oprettede checklister. Klik på den checkliste der ønskes og tryk enter.

Opret checkliste : Oprettelse af en ny tom checkliste, hvortil der kan tilføjes relevante Problem Kategorier, Problem Emner samt Problem Typer. Checklisten kan, når den er oprettet, tildeles til andre medarbejdere.

8 Marker den person der ønskes oprettet en checkliste for. Klik på genvejsmenuen og vælg menuen 'Opret checkliste'. Skriv det navn, som checklisten skal have, f.eks. 'Checkliste revideret 01.09.1999'. En ny tom checkliste med dette navn er nu oprettet, hvorefter Problem kategorier m.v. kan oprettes.

Opret Problem Kategori : Der oprettes det antal kategorier, der skønnes relevant.

I Arbejdstilsynets generelle Checkliste er følgende kategorier medtaget: Fysiske forhold, ergonomiske forhold, psykiske forhold, kemiske forhold, ulykkesfarer, biologiske forhold.