« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
- Generelt
Gem data
Om indtastning i felter
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 3. - Generelt

Gem data

For at få indtastede data gemt på harddisken, skal man aktivere en funktion, der hedder 'Gem ændringer'. Med ændringer menes der såvel ændringer af tidligere indtastede data som tilføjelse af nye data. Dvs. at hver gang man indtaster oplysninger, uanset om det er rettelser eller tilføjelser, betragtes dette som en ændring.

Funktionen 'Gem ændringer' har to indstillingsmuligheder. Man kan vælge, at funktionen altid er aktiv, således at man, hver gang der er foretaget ændringer, bliver spurgt, om man ønsker at gemme disse. Man kan også vælge at gøre funktionen inaktiv, således at man først bliver spurgt ved afslutning af APV-PC, om man ønsker at gemme de foretagede ændringer.

Fordelen ved at have funktionen aktiv er, at man undgår fejl i hvilke data, man ønsker at få gemt. Ulempen er, at man ved hver enkelt ændring skal bekræfte ændringen. Generelt kan det anbefales ved oprettelser af checklister at slå funktionen fra, mens det generelt kan anbefales af have funktionen aktiveret ved alle andre typer indtastninger.

Når der indtastes data, der har betydningen for strukturen, dvs. visse data i Person- og Checkliste oversigten, skal man være opmærksom på, at selvom ændringerne er gemt, vil ændringer først blive synlige, når data opdateres. Som eksempel herpå kan nævnes oprettelse af en ny person. Man vil kunne se personens navn, men medarbejdere er ikke nødvendigvis placeret i den rigtige afdeling. Dette vil først ske efter en opdatering.

Opdatering foretages enten ved et tryk på funktionstasten F5, ved valg af funktionen i genvejsmenuerne eller ved et klik på ikonet i værktøjslinien. Desuden vil det ske automatisk, når programmet afsluttes, således at man ved næste opstart af programmet automatisk har opdaterede data til rådighed.


Om indtastning i felter

Flyt fra et felt til et andet : For at komme videre til et nyt felt klikker man på det ønskede felt med musen - eller tryk på tabulator-tasten indtil din markør er på det ønskede felt.

Det er uden betydning om markøren ønskes placeret på et felt eller et faneblad.

Felter til indtastning af tekst : Man formulerer selv den tekst, man ønsker til disse felter.

Indtast den ønskede tekst, flyt til næste felt med musen eller tabulator-tast.

Nogle af disse felter danner automatisk indholdet til et andet felt. F.eks. dannes udfra din indtastning i feltet 'Født' automatisk indholdet i feltet 'Alder'.

I hvert felt kan der indtastes ialt 40 karakter. Såfremt man indtaster tekst i hele feltets længde, vil al teksten ikke kunne ses i feltet. For at læse teksten kan man ved hjælp af piltasterne flytte markøren gennem teksten.

Ulempen ved at benytte feltets fulde længde er, at man ikke umiddelbart kan se hele teksten, når der arbejdes i skærmbilledet. Fordelen kan være, at man kan få en fyldigere tekst udskrevet på en evt. rapport.

Felter med valgmuligheder : Visse felter indeholder forskellige foruddefinerede svarmuligheder. Der kan ikke ændres eller tilføjes i disse.

Klik i feltet. Der åbnes et vindue med forskellige muligheder. Vælg en af disse ved at klikke på den pågældende, og værdien vil nu blive indsat i feltet. Bruges tastaturet, kan man udvælge ved hjælp af piltasterne og trykke på enter for at få værdien indsat.

Hvis man kender værdierne i klikboksene, kan man blot indtaste forbogstavet på den værdi, man ønsker at indsætte som data og trykke enter, og dit valg vil blive indsat i feltet.

Felter med 'flueben' (ü): Ved disse felter markere et ü, at feltet er aktiveret eller valgt.

Klik med musen eller brug mellemrums-tast, hvorved der sættes et ü i feltet. Et klik/mellemrum sætter et ü , et klik fjerner det igen.

Felter til længere beskrivende tekst : Disse felter giver mulighed for at indtaste en længere beskrivende fritekst, dvs. en tekst man selv formulerer, og hvor der ikke er nogen begrænsninger i længden af teksten.

Indtast den tekst der ønskes. Der skal ikke anvendes enter ved linieskift. Når man er færdig, klikker man med musen på næste felt/fane - eller tryk på tabulator-tasten.