« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Skærmbilledet
Person- og checkliste
   oversigt

Stamdata
Problemdata
Faneblade
Menulinien
Værktøjslinien
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 2.

Gennemgang af skærmbilledetFra skærmbilledet, der kommer frem ved opstart, er alle funktioner til rådighed, således at et samlet overblik kan opnås. Skærmbilledet kan deles op i 6 grupper: Person- og Checkliste oversigt, Stamdata, Problemdata og Faneblade, Menulinie og Værktøjslinie.

Visning af skærmbilledet kan tilpasses, idet man med musen kan trække på alle dobbelte linier og flytte disse mod hhv. venstre/højre samt opad/nedad.


Person- og checkliste oversigt 1. Oversigten viser samtlige oprettede medarbejdere.
 2. Den enkelte medarbejders data bliver synlige, når markøren placeres på medarbejderens navn.
 3. Hver medarbejder kan tildeles en checkliste. For at se checklisten åbnes niveauet under medarbejderen.
 4. En checkliste består af de emner, hver virksomhed eller afdeling finder skal belyses ved udførelse af en arbejdspladsvurdering. Efter markering af et relevant punkt i checklisten, f.eks. støj, kan problemer, beskrivelser heraf m.m. angives for medarbejderen.
 5. Et ü angiver, at der er indtastet problemer for den pågældende medarbejder, og at problemerne ikke er løst. Et ü angiver, at der er angivet problemer ud for den pågældende medarbejder, men at disse er løst.
 6. En er et symbolsk udtryk for, hvor stor summen (belastningen) af en arbejdspladsvurdering er for den enkelte medarbejder. Jo højere større kassen er, jo flere problemer er der angivet for medarbejderen.
 7. Hver checkliste har et navn f.eks. Arbejdstilsynets generelle checkliste, og kan tildeles til det antal medarbejdere, man ønsker det.
 8. Ved alle checklister er der mulighed for at angive: Overordnede forhold (f.eks. fysiske forhold), der benævnes Problem Kategorier, Generelle forhold (f.eks. støj), der benævnes Problem Typer samt specifikke forhold (f.eks. en maskine, et rum eller lignende), der benævnes Problem Emner.


Stamdata 1. Stamdata er placeret i øverste højre halvdel af skærmbilledet.
 2. Alle generelle oplysninger om en arbejdsplads findes under stamdata. De vil altid være synlige i skærmbilledet, men der er mulighed for selv at indstille hvor mange stamdata, man ønsker at få vist.


Problemdata 1. Problemdata er placeret i midterste højre side af skærmbilledet over fanerne.
 2. Alle specifikke oplysninger om de enkelte problemer registreres her.


Faneblade 1. Fanebladene findes i højre nederste side af skærmbilledet.
 2. Alle beskrivende oplysninger om problemerne registreres på de forskellige faner.
 3. Fanen Overblik er lavet m.h.p. at skabe et samlet overblik. Den viser de øverste linier fra fanerne. Dvs. at problembeskrivelser skrevet på fanen Overblik overføres til fanen Problem og omvendt. Ønsker man at se hele beskrivelsen af f.eks. et problem, skal man klikke på fanen Problem, hvor al beskrevet tekst vises.


MenulinienMenulinien indeholder en række overordnede funktioner og er opbygget på samme måde som andre windows-programmer. Dvs. at man skal aktivere menulinien og åbne en menu, hvorefter en specifik funktion kan vælges.


VærktøjslinienVærktøjslinien indeholder ligeledes i lighed med andre windows-programmer en række ikoner, der hver repræsenterer en bestemt funktion, der også findes i menulinien.